Nowy stadion – niedługo rusza budowa

Aktualności

Z okazji jubileuszu 65-lecia Górowskiego Klubu Sportowego w ubiegłym roku została wydana specjalna publikacja p.t. „65 lat GKS Cresovia – 1947-2012”, w której burmistrz Jacek Kostka między innymi wspomniał:

„65 rocznica powstania klubu zbiega się z chwilą rozpoczęcia inwestycji budowy nowoczesnego stadionu, który zastąpi dotychczasowy obiekt.

loga

Nowy stadion wyposażony będzie między innymi w:

– płytę główną o wymiarach 64 x 100m,

– 400-metrową trzytorową bieżnią poliuretanową,

– 100-metrową bieżnią prostą czterotorową,

– trybunę ziemną krytą dachem na 800 miejsc siedzących,

– budynek klubowy z następującymi funkcjami użytkowymi: zespół sanitariatów publicznych, dwie szatnie dla zawodników i trenerów z sanitariatami, pomieszczenia magazynowe sprzętu sportowego i sprzętu konserwacji nawierzchni boisk.

Nie będzie również kłopotu ze swobodnym dojazdem i parkowaniem aut.

Warto zaznaczyć, że budowa nowej infrastruktury sportowej będzie jedynie w nieznacznym stopniu obciążała budżet miasta ze względu na to, że niemal 95% środków pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Stało się tak, dzięki życzliwości Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa, posła RP Mirona Sycza oraz wielkiemu zaangażowaniu i kompetencji pracowników urzędu miasta, szczególnie autora wniosku: Sekretarza Miasta pana Andrzeja Worobca i czuwającego na pomyślnym przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego pana Edwarda Drymucha. Nie do przecenienia było także zrozumienie ze strony radnych Rady Miasta i sumienność Skarbnika pani Teresy Ferdycz”.

Dzisiaj już wiadomo, że budowa nowoczesnego obiektu sportowego, godnego XXI wieku, jest faktem. Finansowany z zewnętrznych źródeł stadion jest jednym ze składników coraz dynamiczniej rozwijającej się współpracy międzynarodowej na linii trzech państw: Polski, Litwy oraz Rosji (Okręgu Kaliningradzkiego). Zrealizowanie projektu z całą pewnością umożliwi  integrację mieszkańców obszaru transgranicznego, co jest jednym z celów rozwoju współczesnej i nowoczesnej Europy.

Autor: Bohdan Tchórz

[nggallery id=4]

 

Dodaj komentarz