„Rozwijam się, bo gram” – rusza szkoła muzyczna w Górowie

Aktualności

 Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania już od nowego roku szkolnego, to jest od początku września 2013 r. w Górowie Ił. rozpoczyna zajęcia Szkoła Muzyczna I Stopnia. Będzie to filia Państwowej Szkoły Muzycznej w Lidzbarku Warmińskim.

Egzaminy wstępne, będące także przesłuchaniem uczniów przeprowadzili pedagodzy z Lidzbarka Warmińskiego 5 czerwca. Zgłosiło się na nie około 40 dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 16 lat i po egzaminach wszyscy zostali przyjęci na nauczanie.

Propozycja Szkoły jest niezwykle szeroka, bowiem uczniowie mogą rozpocząć naukę na rozmaitych instrumentach muzycznych: klarnecie, saksofonie, trąbce, waltorni, flecie, gitarze, skrzypcach, fortepianie, perkusji, wiolonczeli, akordeonie.

Jak informuje Dyrekcja, w ramach zajęć dzieci uczęszczają na zajęcia z chóru, zespołów instrumentalnych, rytmiki, kształcenia słuchu oraz audycji muzycznych. Możemy otóż w niedługim czasie spodziewać się, że w Górowie pojawi się poważna, orkiestra symfoniczna.

[wpdm_file id=11]

Bohdan Tchórz

Dodaj komentarz