Ukraina i Polska w zjednoczonej Europie

Aktualności

Na zaproszenie posła Mirona Sycza na Sejm oraz dyrekcji Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w poniedziałek 7 października gościł w Górowie Iław. Arcybiskup Czernihowski i Niżyński Eustratiusz, Sekretarz Synodu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Kijowskiego Patriarchatu.

img_2359

Arcybiskup zatrzymał się w Górowie powracając z Brukseli, gdzie, wraz z innymi hierarchami, przebywał w ramach działalności Wszechukraińskiej Rady Kościołów i Organizacji Religijnych. Celem tej wizyty było „ukazanie eurointegracyjnych pragnień obywateli Ukrainy”.

W spotkaniu w pomieszczeniach ukraińskiej szkoły wzięli udział, między innymi, Burmistrz Górowa Ił. Jacek Kostka, Wójt Gminy Górowo Ił. Bożena Świtaj, ks. mitrat Andrzej Sroka z Elbląga, ks. kan. Józef Gawrylczyk z Górowa Ił., goście z Bartoszyc i Lidzbarka Warmińskiego.

Zebranym w szkolnej świetlicy Arcybiskup Eustratiusz opowiedział o działalności swojej Cerkwi na Ukrainie, jej rozwoju w ostatnich latach, problemach i osiągnięciach. Przytoczył także ciekawe dane statystyczne, z których wynika, że ta Cerkiew, ignorowana przez Prawosławną Cerkiew Moskiewskiego Patriarchatu jest poważną i prężnie rozwijającą się strukturą. Podkreślił także dużą pomoc i rolę, którą odgrywa Polska w dążeniu Ukrainy do wspólnoty europejskiej.

Na zakończenie spotkania, w czasie którego nie zabrakło pytań od zgromadzonych, hierarcha otrzymał gromkie brawa i kwiaty, po czy wszyscy ustawili się do pamiątkowej fotografii.

 

Bohdan Tchórz

 

Dodaj komentarz