60 lat sportu szkolnego na Warmii i Mazurach

Aktualności

Podniosła w formie, a jednocześnie miła i sympatyczna, dzięki zgromadzonym na niej ludziom, uroczystość odbyła się 29 października w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Była to konferencja poświęcona 60-leciu istnienia Szkolnego Związku Sportowego (SZS).

1Uroczystość otworzył witając przybyłych gości przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Zarządu SZS pan Wacław Wasiela. W gronie zaproszonych znaleźli się m.in. posłowie: pani Beata Bublewicz i pan Paweł Papke, a także Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty pani Grażyna Przasnyska. Pozostali goście, zaproszeni na konferencję, to byli dawni i dzisiejsi działacze oraz animatorzy sportu naszego województwa, burmistrzowie, przedstawiciele administracji, dyrektorzy szkół.

Zwracając się do przybyłych przewodniczący nakreślił historię powstania oraz rozwoju SZS w województwie Warmińsko-Mazurskim, wspomniał o oddanych i zasłużonych sportowi osobach, wymienił nazwiska znanych sportowców pochodzących z naszego regionu, a także podał przykłady miejscowości i szkół, gdzie sport traktowany jest przez dyrekcje i samorządy z należną uwagą.

Miłym akcentem spotkania było wręczenie właściwie niemal wszystkim obecnym na sali ufundowanych przez Zarząd W-M SZS medali pamiątkowych oraz materiałów prasowych dotyczących Związku.

Szkołę Podstawową nr 2 z Górowa Iławeckiego reprezentował dyrektor Mirosław Tchórz, który także został uhonorowany medalem SZS za zasługi dla sportu szkolnego. Warto w tym miejscu nadmienić, że SP w Górowie, w której od kilku lat istnieją klasy o sportowym profilu, znana jest w województwie ze szczególnych osiągnięć w piłce siatkowej.

Przewodniczący pan Wacław Wasiela zakończył spotkanie cytując list skierowany na jego ręce od dyrekcji SP 2 w Górowie Iławeckim, co dla placówki było szczególnym wyróżnieniem.

 

Bohdan Tchórz

Dodaj komentarz