Międzynarodowa konferencja w Górowie Iławeckim

Aktualności

Druga międzynarodowa konferencja metodyczna dla nauczycieli języka ukraińskiego zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie w sobotę 7 grudnia w Górowie Iławeckim zapowiadała się bardzo interesująco.

доповідачі з організаторами

Swój udział w niej zapowiedziało wielu naukowców z Polski i Ukrainy. Jednak na przeszkodzie stanęła aura i niektórzy nie byli w stanie dotrzeć na czas. Nie zawiedli natomiast miejscowi nauczyciele-praktycy.

Miejscem konferencji organizatorzy nieprzypadkowo wybrali Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim. Właśnie tutaj można nie tylko wysłuchać referatów, ale także przeprowadzić specjalistyczne warsztaty i zapoznać się z działalnością artystyczną i naukową zakładu.

Przed rozpoczęciem samej konferencji oraz obrad, głos zabrali zaproszeni goście, między innymi poseł Miron Sycz, który podkreślił szczególną rolę nauczyciela w nauczaniu języka ojczystego i kultury. Opowiedział także o sytuacji w stolicy Ukrainy, gdzie przebywał niedawno i był świadkiem wydarzeń Euromajdanu. Do zgromadzonych ze słowem zwrócili się także: Konsul Generalny Ukrainy w Polsce prof. Myron Jankiv, wice-marszałek woj. Warmińsko-Mazurskiego p. Anna Wasilewska, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty p. Grażyna Przasnyska, Starosta bartoszycki p. Wojciech Prokocki oraz Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Wojewódzkiego p. Zdzisław Fadrowski.

Uczestnicy konferencji wysłuchali referatów prof. Wasyla Nazaruka i prof. Stefana Kozaka z Uniwersytetu Warszawskiego, nauczycieli-metodyków Olhy Zadvorniak i Nadii Pisetskiej ze Lwowa, dr Oksany Baranivskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownika naukowego Politechniki Lwowskiej Bohdana Savanycza oraz dr Marty Kowal z Uniwersytetu Gdańskiego. Z opowieścią o karpackiej architekturze sakralnej wystąpił Bohdan Tchórz.

Całość została opatrzona programem artystycznym w wykonaniu trio wokalnego „Wesełynka” z Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach oraz grupy teatralnej z górowskiego ukraińskiego liceum.

Udział nauczycieli w konferencji to doskonała okazja do zapoznania się z nowymi trendami i osiągnięciami w językoznawstwie, literaturoznawstwie, metodyce nauczania oraz wykorzystania ich w codziennej praktyce.

Organizatorami II Międzynarodowej Konferencji Metodycznej byli: Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.

 

Bohdan Tchórz

Dodaj komentarz