Chirotonia biskupa Eugeniusza Mirosława Popowycza

Aktualności

W Przemyślu w sobotę 21 grudnia miała miejsce szczególnie ważna dla Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce uroczystość – chirotonia (konsekracja) biskupa-nominata Eugeniusza Mirosława Popowycza.

IMG_4807

Uroczysta procesja, która towarzyszyła biskupowi-nominatowi, przy głosie trzech potężnych dzwonów cerkiewnych, wyruszyła od pałacu przemyskich biskupów greckokatolickich w kierunku katedry św. Jana Chrzciciela, gdzie po powitaniu w progu przez delegację wiernych odbyła się wspaniała uroczystość chirotonii.

Święceń biskupich udzielali, prócz Patriarchy Swiatosława Szewczuka (Kijów), Metropolita Przemysko-Warszawski Jan Martyniak i Ordynariusz Wrocławsko-Gdański Włodzimierz Juszczak.

W uroczystości wzięło udział szesnastu biskupów greckokatolickich z Ukrainy i diaspory. Rzymskokatolicki episkopat reprezentowali między innymi Nuncjusz Apostolski Celestino Migliore oraz Metropolita Przemyski abp. Józef Michalik. W katedrze obecni byli także ambasador Ukrainy w Polsce Markijan Malski, poseł Miron Sycz oraz inne osoby ze świata polityki.

Zwracając się do wiernych zgromadzonych w przemyskiej katedrze Patriarcha Swiatosław powiedział: „Nie wiemy, co nas czeka. Nie wiemy do jakiego świadectwa powoła Pan Bóg naszą Cerkiew na terenach Środkowej Europy, ale ta chirotonia jest znakiem tego, że Chrystus zawsze będzie z nami. Posyłać będzie słowo prawdy, błogosławieństwo Ducha Świętego i mądrych przywódców, którzy ująwszy w ręce pług, już nigdy nie będą oglądać się do tyłu…”.

Na zakończenie liturgii nowo konsekrowany biskup we wzruszających słowach podziękował wszystkim, kto pomagał mu w życiu, w drodze do kapłaństwa i biskupstwa. Potem jeszcze było kilka wspólnych fotografii z biskupami, rodziną, duchowieństwem i procesyjne przejście do pałacu biskupów. Biskup Eugeniusz Popowycz został czwartym chirotonizowanym greckokatolickim biskupem w Polsce po zakończeniu II Wojny Światowej.

Biskup do chwili nominacji pełnił obowiązki proboszcza parafii katedralnej i wikariusza generalnego Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 17 października 1986 r. Po dwuletnim wikariacie został skierowany na dalsze studia do Rzymu – studiował wschodnie prawo kanoniczne w Instytucie Wschodnim. W 1993 r. uzyskał stopień doktora i został skierowany do pracy na Ukrainie. Po powrocie do Polski został proboszczem parafii greckokatolickich w Górowie Iławeckim i Lelkowie (1995-1996), a następnie parafii katedralnej w Przemyślu.

Bohdan Tchórz

 

*axios (gr. godzien)

Dodaj komentarz