Szóstoklasiści napisali próbny test

Aktualności

Uczniowie górowskiej podstawówki w czwartek 9 stycznia, wspólnie z kolegami z całej Polski, przystąpili do próbnego sprawdzianu umiejętności z wydawnictwem OPERON. Jest to coroczna, organizowana od 2009 r. akcja edukacyjna (w pierwszej edycji wzięło w niej udział ponad 200 tys. uczniów). Pozwala ona uczniom na sprawdzenie swojej wiedzy i jest momentem mobilizującym do dalszej, efektywnej nauki.

IMG_5351Test opracowany jest w taki sam sposób, jak ten, który uczniowie napiszą 1 kwietnia. Jest on więc doskonałą próbą przed właściwym sprawdzianem.

W tegorocznym sprawdzianie wydawnictwo jako motyw przewodni wybrało teatr. Tak więc na początku uczniowie przeczytali fragment tekstu Andrzeja Hausbrandta Podnieść kurtynę: „…Aktor, aby uzyskać zamierzony cel, to jest posługiwać się słowem jako w pełni opanowanym środkiem wyrazu artystycznego, odwołuje się do najrozmaitszych metod technicznych. A więc: moduluje głos, mówiąc raz wyższym, to znów niższym tonem; zmienia tempo mowy; rozciąga lub skraca pauzy między słowami i zdaniami; nadaje większą lub mniejszą siłę fizyczną temu, co mówi, stopniując w ten sposób napięcie; wreszcie odwołuje się do ekspresji – siły wyrazu własnego głosu, której używa jako wyróżnika najbardziej osobistego. (…)”. Wykorzystany został także wiersz Joanny Kulmowej Teatr żywy. Na podstawie obu należało odpowiedzieć na szereg pytań.

W dalszej części sprawdzianu pojawiły się zadania matematyczne, całość pracy natomiast zakończona była napisaniem samodzielnie krótkim opowiadaniem o tym, jak uczniowie pewnej szkoły przygotowali przedstawienie teatralne dla swoich kolegów i rodziców.

W górowskiej szkole podstawowej do testu przystąpiło 60 uczniów klas szóstych

Bohdan Tchórz

Dodaj komentarz