Poświęcili nową świetlicę w Centrum Barka

Aktualności

Górowskie Centrum „BARKA” od ubiegłego roku dysponuje nowo wybudowaną świetlicą, która stała się kolejnym użytkowym budynkiem w całym kompleksie. Jednak oficjalnego otwarcia, z udziałem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego, oraz zaproszonych gości dokonano 10 stycznia 2014 r.

1Zgromadzonych w sali rzeczonej świetlicy powitał prezes Piotr Baczewski, który powiedział, między innymi, że świetlica – sala ogólna Środowiskowego Domu Samopomocy Centrum Barka w Górowie Iławeckim oraz sala rehabilitacyjna zlokalizowana na poddaszu nowego budynku powstały za środków budżetowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (wybudowano je w rekordowym tempie sześciu miesięcy). Świetlica jest na tyle pojemna, że na spotkaniu opłatkowym swobodnie pomieściła pensjonariuszy, pracowników i gości w liczbie ponad 130 osób.

Otwarcia świetlicy przez przecięcie wstęgi dokonali wspólnie Wojewoda Marian Podziewski, prezes Centrum Barka Piotr Baczewski, Wójt Gminy Górowo Iław. Bożena Świtaj, Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iław. Danuta Kunicka oraz Burmistrz Miasta Górowo Iław. Jacek Kostka. Uroczystego poświęcenia lokalu oraz całego budynku dokonali wspólnie ks. kanonik Józef Gawrylczyk oraz ks. mitrat Jan Łajkosz.

W słowie do zgromadzonych Wojewoda podkreślił szczególne zaangażowanie prezesa i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy, a także jego podopiecznych w dynamiczny rozwój placówki. Powiedział także o tym, że tego rodzaju inicjatywy, domy, których mamy w województwie już kilkadziesiąt, potrzebne są wszystkim – uczestnikom, kadrze, a także, w planie ogólnym, całemu społeczeństwu.

Na zakończenie piątkowej uroczystości przed zgromadzonymi w nowo otwartej i poświęconej świetlicy wystąpił teatr amatorski, w którym aktorami są podopieczni Domu. Wojewodzie wręczony został symboliczny anioł, dzieło barkowych artystów.

Świetlica posłuży do spotkań ogólnych, prób grupy teatralnej i zespołów artystycznych, treningów tenisa stołowego, a także innym inicjatywom służącym osobom niepełnosprawnym i społeczności lokalnej.

Bohdan Tchórz

Dodaj komentarz