W intencji pokoju i poszanowania ludzkiej godności

Aktualności

– W czasie tegorocznych odwiedzin duszpasterskich dużo rozmawiamy o wydarzeniach na Ukrainie. Spotykam w drodze do domów naszych wiernych współbraci Polaków, którzy także przeżywają to co się tam dzieje, współczują tym, których władza znieważa i bije. Dlatego dziękuję wam wszystkim za przybycie i udział w modlitwie przed cudowną ikoną, która nas jednoczy z miejscem świętym, Jarosławiem, i z naszym Patriarchą Światosławem… Modliliśmy się dzisiaj do Bogurodzicy o wyprowadzenie Ukrainy z zamętu i doprowadzenia jej  do lepszej przyszłości.

1Słowa te wypowiedział proboszcz górowskiej parafii greckokatolickiej ks. mitrat Jan Łajkosz do zgromadzonych w świątyni 2 lutego na wspólnym modlitewnym czuwaniu w intencji pokoju, poszanowania ludzkiej godności i wolności na Ukrainie.

Przed kopią jarosławskiej ikony Matki Boskiej Brama Miłosierdzia razem z ks. Janem Łajkoszem modlili się ks. kanonik Józef Gawrylczyk z rzymskokatolickiej parafi Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz ks. Bogdan Kryk.

W cerkwi zgromadzili się wierni obrządku grecko- i  rzymskokatolickiego, mieszkańcy Górowa Iławeckiego i okolic, obecny był, między innymi, Burmistrz Górowa Iławeckiego Jacek Kostka, Przewodniczący RM Jan Mordas i jeszcze wielu ludzi, którym nie jest obojętna przyszłość naszego wschodniego sąsiada, narodu walczącego od listopada ubiegłego roku o demokrację i wolność.

Bohdan Tchórz

Dodaj komentarz