„Akademia Zdrowej Prawdy” – sprawdź, co cię może spotkać

Aktualności

Pod koniec lutego (24-25) młodzież  obu górowskich gimnazjów oraz uczniowie klas IV-VI SP wzięli udział w warsztatach  profilaktycznych „Akademia Zdrowej Prawdy”, które były przeprowadzone przez  Andrzeja Piaseckiego, członka zespołu „Na ostatnią chwilę” i „Telepathia”.

Akad._Zdrowej_prawdy_2014_018Głównym przesłaniem warsztatów było to, by młody człowiek całkowicie sam, bez żadnej pomocy osób trzecich, sprawdził własne możliwości, kiedy jest się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i w ten sposób samodzielnie mógł obalić przekonania panujące wśród młodych ludzi, iż nawet mała ilość alkoholu czy narkotyków „nie szkodzi”.

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie mieli  możliwość wypróbowania różnych stanowisk testowych w celu sprawdzenia swoich możliwości manualnych, wzrokowych, koncentracji, skupienia uwagi, szybkości działania w skrajnych sytuacjach, które często pojawiają się w życiu.

Atrakcją zajęć był cyfrowy symulator jazdy samochodem pod wpływem alkoholu – zabójcza droga donikąd, podczas której uczniowie mieli możliwość poczuć się jak prawdziwi kierowcy wypróbowując fotel samochodowy w specjalnie przygotowanej ramie z kierownicą oraz pedałami gazu i hamulca. Widząc przed sobą drogę wyświetlaną na monitorze młodzież pokonywała odcinki dróg w terenie zabudowanym w specjalnych okularach – alkogoglach.

Zajęcia prowadzone były w taki sposób, aby młodym ludziom uświadomić konsekwencje picia  alkoholu, brania narkotyków – i w taki sposób pokazać jedną z możliwych wersji przyszłości, która jest prawdopodobna, kiedy młody człowiek sięga po używki.

Warsztaty sfinansowane zostały przez Miejską Komisję  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającą przy Urzędzie Miasta w Górowie Iławeckim.

Nie tylko młodzież szkolna uczestniczy w zajęciach rozwijający wiedzę i umiejętności. Także nauczyciele, w okresie ferii zimowych oraz  pracownicy MOPS, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i górowskiej policji uczestniczyli w warsztatach dotyczących przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w myśl obowiązujących aktów prawnych, ochrony ofiar i izolacji sprawców na podstawie współpracy służb i procedury Niebieska Karta. Warsztaty odbyły się  w dniach 3-4 lutego b.r.

Zajęcia  prowadziła p. Izabela Banasiak, pedagog, trener, kurator sądowy, facylitator, specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

                                    Pełnomocnik Burmistrza
ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii
Roman Petrecki

Dodaj komentarz