Park miejski zyska nowy wygląd

Aktualności

Jeszcze w tym roku nasz park (tak dokładnie to jego centralna część) zostanie gruntownie zmodernizowany i wyremontowany. Będzie to możliwe dzięki dotacji uzyskanej z funduszy Unii Europejskiej.

IMG_7320Miasto dostało pomoc „W ramach działania 413 ″Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju″ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ″Odnowa i rozwój wsi″ objętego PROW na lata 2007 – 2013”.

Wniosek o przyznanie dotacji został złożony 22 lipca 2013 r. i rozpatrzono go pozytywnie 15 kwietnia 2014 r. Kwota dotacji to 328142 zł.

W ramach prac remontowych na parkowych alejkach pojawi się nowa nawierzchnia (polbruk), krawężniki, postawione zostaną nowe ławki oraz, co szczególnie ważne, zbudowane zostaną nowe toalety i doprowadzona będzie do nich bieżąca woda.

W połączeniu z już wykonanymi pracami rewitalizacyjnymi górowski park z pewnością będzie miejscem, gdzie można będzie miło spędzić czas na spacerze, bądź z książką czy gazetą.

Bohdan Tchórz

Dodaj komentarz