Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych w naszym mieście

Aktualności

Wczesnym popołudniem w czwartek 15 maja br. Górowo Iławeckie gościło przedstawicieli Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych z jej Przewodniczącym na czele posłem Mironem Syczem. Czwartek był drugim dniem pobytu Komisji w naszym regionie. Wcześniej, między innymi, gościła ona w Bartoszycach.

Członkowie Komisji obradowali w pomieszczeniach Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania, gdzie powitała ich dyrektor – p. Olga Sycz. Obradom przysłuchiwali się i także zabierali głos zaproszeni goście.

Prócz stałego składu Komisji Sejmowej obecni byli p. Grażyna Płoszajska – przedstawiciel MEN, p. Dobiesław Przemieniewski – przedstawiciel MAC. Między zaproszonymi gośćmi znaleźli się p. Jacek Kostka – Burmistrz Górowa Ił., p. Grażyna Horak – Sekretarz Gminy Górowo Iław., p. Janusz Dąbrowski – wice-starosta Powiatu Bartoszyckiego, p. Grażyna Przasnyska – Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, p. Władysław Mańkut – Przewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmiku naszego województwa oraz przedstawiciele środowisk mniejszościowych i szkół województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zgromadzeni w świetlicy Zespołu Szkół wysłuchali referatu dotyczącego stanu i perspektyw rozwoju szkolnictwa mniejszości narodowych, a następnie wspólnie zastanawiali się nad jego dalszymi perspektywami, ze szczególnym uwzględnieniem województwa Warmińsko-Mazurskiego, gdzie mieszka wiele mniejszości narodowych.

Bohdan Tchórz