„Chwała bohaterom!” – 75 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Aktualności

IMG_3171Data 1 września w historii Polski ma szczególne znaczenie – w tym dniu rozpoczyna się rok szkolny, ale także w całym kraju organizowane są uroczystości upamiętniające wybuch II Wojny Światowej. W 75 rocznicę agresji Niemiec faszystowskich na Polskę w Kamińsku na placu przy ul. XXX-lecia PRL w poniedziałek 1 września odbył się uroczysty apel z udziałem 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana Polnego Litewskiego Wincentego Gosiewskiego.

Na uroczystość zaprosił Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki. Przybyli, między innymi, poseł na Sejm Miron Sycz, Wójt Gminy Górowo Iław. Bożena Świtaj, Burmistrz Górowa Iław. Jacek Kostka, delegacje władz powiatowych i wojewódzkich, dyrektorzy miejscowych szkół z pocztami sztandarowymi, mieszkańcy Powiatu Bartoszyckiego. Obecni byli także funkcjonariusze SW, SG oraz delegacje OSP.

Po wysłuchaniu przemówień okolicznościowych, modlitw, odczytaniu apelu poległych, rozległa się salwa honorowa, a następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem pamięci ofiar obozu jenieckiego.

* * *

Uroczystości w Kamińsku odbyły się nie przypadkowo, ponieważ właśnie tutaj istniał w latach 1939 – 1945 Stalag I A. Był to niemiecki obóz jeniecki z przeznaczeniem dla podoficerów i szeregowców wojsk lądowych w północnej części dawnego niemieckiego poligonu Stablack, znajdującego się w obecnych Stabławkach i Kamińsku w gminie Górowo Iławeckie oraz częściowo w okolicy miasta Dołgorukowo w obwodzie kaliningradzkim. Podczas funkcjonowania w latach 1939-1945 przebywało w nim około 255 000 jeńców wojennych z całej Europy. Największy obóz na terenie byłych Prus Wschodnich. Pierwszymi jeńcami wojennymi byli obrońcy Westerplatte, wśród których byli m.in. dowódcy mjr Henryk Sucharski (10 września) oraz kpt. Franciszek Dąbrowski, następnie obrońcy Modlina i Warszawy (źródło informacji: Wikipedia).

Bohdan Tchórz