Tutaj kiedyś był tramwaj

Aktualności
Górowo Iławeckie
Autor: Aneta Kościuczuk

Wcześniej na tej ścianie był namalowany tramwaj. Potem, z upływem czasu, malowidło wyblakło i tak było aż do czasu, kiedy plastycy z centrum Barka postanowili zmienić ten stan rzeczy. Rezultaty ich pracy dzisiaj cieszą oczy mieszkańców Górowo Iławeckiego i gości miasta.

Ściana przy ul. Krasickiego została przyozdobiona wizerunkami naszych najciekawszych zabytków. Mamy tutaj otóż kościoły, wieżę ciśnień i dwa herby. Niewątpliwie jest to ciekawy design, który będąc ozdobą jednocześnie promuje i zachęca do zwiedzania naszego miasteczka.

Zdjęcia udostępnione przez autorkę malowideł Panią Anetę Kościuczuk.