Dziękujemy naszym nauczycielom

Aktualności

1aŚwięto Edukacji Narodowej obchodzone w Polsce 14 października jest tym szczególnym dniem, w którym uczniowie starają się dobrym słowem i symbolicznym kwiatem wyrazić swoją wdzięczność tym, z którymi spotykają się codziennie w swoich szkołach. A jak powszechnie wiadomo, szkoła to drugi dom, a nauczyciele nie tylko przekazują wiedzę, ale także wychowują i starają się przekazać dzieciom i młodzieży jak najlepsze wzorce.

14 października nauczyciele spotykają się z uczniami, wszyscy odświętnie ubrani, w szkolnych aulach na uroczystych apelach, pada wiele ciepłych słów, uczniowie śpiewają okolicznościowe piosenki, dyrektorzy wręczają wyróżniającym się nagrody.

W dniu Święta Edukacji Narodowej uczniowie SP 2 w Górowie Iław. przygotowali swoim pedagogom ciekawy program z występem chóru szkolnego i skeczami w wykonaniu uczniów klas trzecich. Dominowała, co oczywiste, tematyka szkolna. Swój dzień miał także uczeń kl. III A Michał Kuźniak, który tego dnia odebrał nagrodę „Najsympatyczniejszy Chłopak”.

Przybyły na uroczystość Burmistrz Górowa Iław. Jacek Kostka złożył na ręce dyrekcji symboliczną wiązankę kwiatów oraz życzył nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły wszelkiej pomyślności i wytrwałości w codziennej pracy.

Podobne apele odbyły się tego samego dnia we wszystkich czterech szkołach miasta.

Bohdan Tchórz