Realizowane programy Ministerstwa Sportu i Turystyki w górowskiej SP

Aktualności

IMG_0928Gmina Miejska Górowo Iławeckie pozyskała kolejne środki zewnętrzne na dodatkowe zajęcia dla uczniów. Trzy programy Ministerstwa Sportu                      i Turystyki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Górowie Iławeckim w roku szkolnym 2014/15” „Mały Mistrz”, „Multisport” i „Umiem Pływać” mają zachęcić dzieci do uprawiania sportu i uczęszczania na zajęcia wychowania fizycznego.

logoAktywizacja ruchowa dzieci, a także poprawa jakości kształcenia wychowania fizycznego, oto cele projektów prowadzonych w szkole podstawowej. Z myślą o uczniach najmłodszych klasach od września w SP Nr 2 realizowany jest program „Mały Mistrz”. Opiera się on na współpracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielem wychowania fizycznego, którzy wspólnie dostosowują zajęcia w najmłodszych klasach do nowej podstawy programowej, monitorują stan zdrowia, rozwój fizyczny i sprawność fizyczną uczniów oraz integrują zajęcia ruchowe z innymi zadaniami edukacyjnymi. W ramach programu górowska podstawówka otrzymała zestaw sprzętu sportowego i materiały dydaktyczne. Projekt nadzorowany jest przez Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek Sportowy.

Gmina pozyskała również kolejne środki zewnętrzne na sportowe zajęcia pozalekcyjne na basenie. Całkowity koszt zadania wynosi 11.180,00 zł. Na realizację zadania Gmina otrzyma z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację celową w kwocie 7.695,00 zł, pozostałe 3.485,00 zł stanowi wkład własny Gminy. Projekt „Umiem Pływać” rozpoczął się w październiku br. i potrwa do połowy grudnia. Zajęcia nauki pływania dla uczniów SP Nr 2 odbywają się na krytej pływalni hotelu BARTIS w Bartoszycach. Programem objętych jest 40 uczniów klas III.  Zajęcia prowadzone są w 3 grupach przez 3 instruktorów, pod nadzorem ratownika. Odbywają się raz w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (90 minut). Każdy uczestnik weźmie udział w zajęciach obejmującym 20 godzin lekcyjnych. Na zakończenie zajęć zostanie  przeprowadzony sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich. Projekt „Umiem Pływać” jest koordynowany przez operatora wojewódzkiego programu Warmińsko – Mazurską Federację Sportu w Olsztynie.

Starsze dzieci uczęszczające do górowskiej podstawówki mają okazję korzystać z oferty programu „Multisport”. W dodatkowych zajęciach sportowych uczestniczą uczniowie klas IV-VI. Zadaniem każdej z utworzonych grup jest realizowanie trzech bloków szkoleniowych. Spotkania młodych sportowców odbywają się trzy razy w tygodniu, po dwie godziny. Zajęcia rozpoczęły się w marcu i potrwają do końca grudnia. Co ważne, projekt pokrywa koszty wynagrodzenia instruktorów dodatkowych zajęć. Projekt koordynowany jest przez operatora wojewódzkiego programu Warmińsko – Mazurską Federację Sportu w Olsztynie.

Każdego roku z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na organizację dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Jestem przekonany, że atrakcyjne zagospodarowanie młodym ludziom wolnego czasu, głównie przez ich udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych w efekcie będzie eliminować lub przynajmniej minimalizować negatywne wpływy środowiska. Z drugiej strony chcemy rozbudzać zainteresowanie spontaniczną aktywnością rekreacyjno-sportową i uczyć młodych ludzi, by brali odpowiedzialność za własną sprawność fizyczną i zdrowie. – opowiada o projektach Burmistrz Miasta Jacek Przemysław Kostka.