Nowe perspektywy CRESOVII

Aktualności

IMG_5078Wtorkowe, 4 listopada, posiedzenie Zarządu Górowskiego Klubu Sportowego „CRESOVIA” miało w programie tylko jeden, ale jakże ważny dla lokalnego środowiska sportowego, punkt.

Tego szczególnego dnia Zarząd, który zebrał się w pomieszczeniach kompleksu sportowego (stadionu miejskiego), w uroczystej, pełnej miłych słów atmosferze podpisał partnerską umowę współpracy z Firmą Remontowo-Budowlaną MARGES-BUD Marka Kierula – właściciela firmy, mieszkańca Górowa Iławeckiego. Pan Marek zawodnikom CRESOVII od dawna znany jest jako zagorzały kibic oraz hojny sponsor.

Celem podpisanego porozumienia jest popularyzacja i intensyfikacja udziału młodzieży w zajęciach sportowych, między innymi: współpraca w celu rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży w ramach działalności GKS CRESOVIA Górowo Iławeckie, współpraca w aktywizacji treningów w piłkę nożną, wspieranie udziału w rozgrywkach organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Piłki Nożnej na wszystkich poziomach, współudział w organizowaniu turniejów i festynów, stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania wysokiego poziomu sportowego i udziału w systemie zawodów sportowych.

Zarząd Klubu oraz Prezes MARGES-BUD-u określili wzajemne zobowiązania (szczegółowo omówione w umowie) i wspólne zadania. Pan Marek Kierul zadeklarował finansowe wsparcie CRESOVII.

Podpisanie rzeczonej umowy to nowy rozdział w działalności górowskiego klubu, który, co można optymistycznie stwierdzić, ma już zadeklarowanych przyjaciół nie wahających się konkretnie go wspierać. Zaiste, przykład godny do naśladowania.

Bohdan Tchórz