Rada Miasta już po pierwszej sesji

Aktualności

IMG_5925W poniedziałkowe popołudnie 1 grudnia, przy nikłej frekwencji ze strony mieszkańców, punktualnie o 15.30 pierwszą sesję po wyborach przeprowadziła nowa Rada Miasta Górowa Iławeckiego.

Zgodnie z procedurą pierwszą sesję poprowadził najstarszy wiekiem radny – p. Andrzej Staszewski. Po zatwierdzeniu porządku obrad radni bieżącej kadencji otrzymali od przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze, złożyli przysięgę, a następnie dokonali wyboru Przewodniczącego Rady oraz przewodniczących poszczególnych komisji. Wybrani zostali także dwaj zastępcy Przewodniczącego RM.

Z oddzielnym, krótkim przemówieniem wystąpił przed zgromadzonymi w górowskim Domu Kultury wybrany na drugą kadencję Burmistrz p. Jacek Kostka.

Przewodniczącym RM Górowo Iławecki został Grzegorz Błocki, natomiast funkcje zastępców sprawować będą Arkadiusz Tobisz oraz Alicja Kamińska.

Na przewodniczących poszczególnych komisji Rada wybrała:

Teresa Michalkiewicz – Komisja Planu, Budżetu, Handlu i Usług;

Czesław Antonowicz – Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa

Rafał Gajdamowicz – Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej

Stefania Sokół – Komisja Rewizyjna.

Nowa Rada Miasta oraz wybrany na drugą kadencję Burmistrz mają przed sobą cztery lata pracy (do kolejnych wyborów) dla dobra społeczności lokalnej i kraju w ogóle, o czym była mowa w rocie przysięgi.

Bohdan Tchórz

Dodaj komentarz