Szóstoklasiści napisali próbny test

Aktualności

IMG_6033Rankiem o godz. 9.00 w środę 17 grudnia uczniowie VI klas szkół podstawowych przystąpili do napisania próbnego testu na zakończenie szkoły, przygotowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Na arkuszach przewidziane zostały zadania mające formę zamkniętą i otwartą. Wśród zamkniętych znalazły się zadania wyboru wielokrotnego (czyli typu prawda – fałsz, na dobieranie), a wśród zadań otwartych – zadania z luką, zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi. Właściwy już sprawdzian szóstoklasiści napiszą 1 kwietnia 2015 roku.

Środowy sprawdzian obejmował język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Podzielony został na dwie części. Na część pierwszą przewidziano 80 minut, natomiast na drugą 45.

Pierwsza część sprawdzianu sprawdzała wiadomości i umiejętności z języka polskiego i z matematyki, w tym wykorzystywanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w konkretnym kontekście historycznym lub przyrodniczym.

Druga część egzaminu to był test z języka obcego. Do wyboru uczniowie mieli sześć języków nowożytnych: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Uczniowie, którzy wiosną przystąpią do sprawdzianu dla szóstoklasistów będą pierwszym rocznikiem, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego. Zapisano w niej, że wszyscy uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka obcego.

W czasie egzaminu językowego wykorzystane zostało nagranie, w którym lektor odczytywał tekst, a uczniowie na jego podstawie odpowiadali pisemnie na pytania.

W Górowie Iławeckim sprawdzian pisało 38 uczniów.

Bohdan Tchórz

Dodaj komentarz