Święto Jordanu nad Stawem Garncarskim

Aktualności

IMG_0421Cykl świąt Bożego Narodzenia u chrześcijan wschodnich kończy święto Objawienia Pańskiego (św. Jordanu). Zgodnie z kalendarzem juliańskim obchodzone jest ono 19 stycznia.

Tego dnia, jeżeli istnieje taka możliwość, wierni razem z kapłanami po liturgii w świątyni procesyjnie z krzyżem, trójramiennym świecznikiem, ikonami oraz chorągwiami udają się nad rzekę, jezioro czy inny akwen aby uroczyście dokonać poświęcenia wody.

Ceremonia poświęcenia wody odbywa się poprzez trzykrotne zanurzenie w niej świecznika i krzyża. Zebrani obmywają twarze poświęconą już wodą, piją ją i zabierają do domów, gdzie gospodarz obchodzi całe gospodarstwo i kropi je poświęconą wodą. Święcona woda przechowywana jest w domach cały rok, do następnego Jordanu.

W Górowie Iławeckim tradycyjnie procesja z cerkwi greckokatolickiej kieruje się na brzeg Stawu Garncarskiego, gdzie odbywa się uroczystość poświęcenia. W tym roku wodę wspólnie święcili ks. dziekan Jan Łajkosz, ks. Bogdan Kryk i ks. dziekan Józef Gawrylczyk (proboszcz parafii rzymskokatolickiej).

 

Bohdan Tchórz

Dodaj komentarz