Święto Służby Więziennej – ZK Kamińsk

Aktualności

1Swoje ważne święto resortowe obchodzili 8 lutego 2015 roku funkcjonariusze Służby Więziennej.

Z tej okazji 13 lutego 2015 r. w auli Zakładu Karnego w Kamińsku we wczesnych godzinach popołudniowych rozpoczęła się uroczysta odprawa służbowa połączona z obchodami święta.

Ten ważny dla funkcjonariuszy dzień swoją obecnością uświetnili Dyrektor Okręgowy SW w Olsztynie p. płk Andrzej Bartkiewicz, przedstawiciele miejscowych władz samorządowych, władze wszystkich lokalnych formacji mundurowych oraz przedstawiciele stowarzyszeń i dyrektorzy szkół, z którymi Zakład Karny w Kamińsku z powodzeniem od wielu lat współpracuje.

Tuż przed uroczystą odprawą zaproszeni gości mieli okazję zapoznać się ze specyfiką i szczególną architekturą jednostki. Uroczystości rozpoczęły się od przedstawienia krótkiego rysu historycznego mającego na celu przybliżenia obecnym szczególnej daty 8 lutego. Następnie dokonano oceny                                 i podsumowania roku 2014. Na zakończenie odprawy Wicestarosta Powiatu Bartoszyckiego p. Zbigniew Nadolny wraz z Dyrektorem jednostki wręczyli funkcjonariuszom trzy brązowe oraz jedną srebrną odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, natomiast Dyrektor Okręgowy SW w Olsztynie wraz z Dyrektorem jednostki dokonali awansów na wyższe stopnie służbowe.

Po części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić specjalnie przygotowaną wystawę pt. „Więzienna przeszłość ku współczesności”. Przedstawione materiały ukazały burzliwe zajścia w Zakładzie Karnym w Kamińsku, jakimi były bunty w 1981 i 1989 roku. Nie zabrakło również materiałów i eksponatów ukazujących codzienne życie jednostki penitencjarnej. Część wystawy poświęcona została zwieńczeniu ciężkiej pracy funkcjonariuszy, zarówno tych emerytowanych, jak i będących w czynnej służbie. Stanowiły ją medale, odznaczenia i wyróżnienia, dokumenty.

Zwiedzający mogli także obejrzeć dawne i współczesne umundurowanie, kolekcję więziennych kluczy, zamków do drzwi, kajdanek, więziennych przedmiotów codziennego użytku. Całość została opatrzona odpowiednimi dokumentami oraz opisami.

Na pożegnanie goście jednostki zostali obdarowani symbolicznymi kluczami z emblematem SW.

 

Tekst: ppor. Ewa Misztal

Zdjęcia: szer. Andrzej Koryśko

Dodaj komentarz