Projekt „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach”

Aktualności

ue

Projekt „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach” w ramach Projektu V, Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

BURMISTRZ GÓROWA IŁAWECKIEGO PRAGNIE POINFORMOWAĆ

Miasto Górowo Iławeckie wraz z Partnerami- Miasto Ełk, Miasto Olsztynek, Gmina Morąg, Gmina Miłakowo, Gmina Łukta, Gmina Kętrzyn realizuje projekt „Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach”, który ma na celu zwiększenie zaawansowania usług e-administracji w gminach objętych projektem poprzez zwiększenie ilości spraw załatwianych drogą elektroniczną oraz popularyzację tych rozwiązań wśród mieszkańców gminy.

W ramach projektu został otworzony

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

Urząd Miasta Górowo Iławeckie pok. Nr 10 (sekretariat)

Uruchomiono również SERWAL- system dziedzinowy wspierający świadczenie e-usług budżetowych

Poprzez SERWAL mieszkańcy miasta mają możliwość

 rozliczenia zaległości za pomocą płatności online

 sprawdzenia podstawy naliczenia płatności, obsługę historii płatności, zrealizowanie płatności za pomocą internetowych przelewów bankowych lub kart kredytowych

 generowania przelewów bankowych i pocztowych

 system powiadamia o zbliżających się terminach płatności należności

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Górowo Iławeckie pok. nr 13 oraz na stronie internetowej

http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/

w zakładce Profil zaufany i SERWAL- System wspierający świadczenie e-usług budżetowych

BURMISTRZ GÓROWA IŁAWECKIEGO ZAPRASZA I ZACHĘCA DO ZAKŁADANIA I POTWIERDZANIA PROFILU ZAUFANEGO ORAZ DO AKTYWNEGO KORZYSTANIA Z USŁUG E-ADMINISTRACJI

Dodaj komentarz