Egzamin gimnazjalny

Aktualności

1W czwartek 23 kwietnia uczniowie klas trzecich gimnazjów zakończyli zdawanie egzaminów podsumowujących naukę na tym poziomie edukacji. Zdawali go także uczniowie dwóch górowskich gimnazjów.

Egzamin był podzielony na trzy części: humanistyczną (język polski, historia i WOS), matematyczno-przyrodniczą (biologia, chemia, fizyka, geografia oraz matematyka) oraz językową – język obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski i rosyjski). Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwały po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych po 60 minut. Na część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego przeznaczono 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

Na każdym egzaminie uczeń powinien był mieć ze sobą pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem.

Na egzaminie z języka polskiego uczniowie musieli rozwiązać zadania otwarte i zamknięte. Musieli wykazać się umiejętnością czytania tekstu ze zrozumieniem, odpowiedzieć na pytania oraz wykazać znajomością lektur szkolnych. Mieli także napisać np. ogłoszenie, rozpiskę, charakterystykę, opowiadani lub cv.

Na egzamin z matematyki uczniowie powinni przynieść z sobą ‎czarny długopis oraz przybory do rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Zadania na egzaminie z matematyki miały sprawdzić czy uczniowie potrafią m.in. rozwiązywać zadania z treścią, odczytywać dane z wykresów, interpretować dane liczbowe i graficzne.

W trzecim dniu egzaminów uczniowie mieli do wyboru języki obce: angielski, ‎francuski, hiszpański, niemieckie, rosyjski, ukraiński i włoski. Mogli ‎wybrać tylko ten język, którego uczyli się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do egzaminu, to będzie go pisać w drugim terminie – 1, 2 i 3 czerwca.

Dodaj komentarz