4 maja – początek matur

Aktualności

1W piątkowy poranek 24 kwietnia szkolny dzwonek po raz ostatni zabrzmiał dla tegorocznych maturzystów. Dzwonił on także dla uczniów dwu górowskich szkół średnich (razem w liczbie 53 osób).

Maturzyści mają jeszcze nieco ponad tydzień na odpoczynek i naukę, po czym przystąpią do egzaminów, które odbędą się w terminie od 4 do 29 maja 2015 r.

Przedmioty, z których obowiązkowo trzeba zdawać egzamin, będą takie same jak dotychczas: język polski, matematyka i język obcy. Jednak każdy absolwent będzie musiał również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub, w przypadku języka obcego nowożytnego, rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z języka: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Aby zdać maturę, absolwent musi otrzymać co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.

Jak matura, to powinny kwitnąć kasztanowce, jednak w tym roku jakoś się spóźniają.

Bohdan Tchórz

Dodaj komentarz