Święcenia kapłańskie w cerkwi

Aktualności

IMG_4526Nieco deszczowa, ale pomimo tego jednak pogodna niedziela 21 czerwca w górowskiej greckokatolickiej parafii była dniem wyjątkowo pięknym i uroczystym, albowiem podczas Mszy Świętej w świątyni pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego odbyły się święcenia kapłańskie. W liturgii wzięło udział dziesięciu duchownych obrządków grecko- i rzymskokatolickiego.

Święcenia przyjął diakon Igor Hubacz, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mieszkaniec gminy Górowo Iławeckie, parafianin miejscowej parafii greckokatolickiej. Sakramentu święceń kapłańskich udzielił biskup pomocniczy archidiecezji przemysko-warszawskiej Eugeniusz Popowicz (w latach 1995–1996 pełnił funkcje proboszcza parafii w Górowie Iławeckim i Lelkowie).

Uroczystość, na którą prócz miejscowych parafian, przybyło także wielu gości, miała bardzo symboliczny charakter. Otóż równo właśnie ćwierć wieku temu, dokładnie w niedzielę 20 maja 1990 roku w Górowie Iławeckim, w tej samej świątyni święcenia kapłańskie (diakona i prezbitera) przyjęli także dwaj absolwenci KUL-u. Wtedy sakramentu udzielił im pierwszy w powojennej historii Polski hierarcha Kościoła Greckokatolickiego biskup Jan Martyniak (święcenia biskupie otrzymał 16 września 1989 na Jasnej Górze). Byli to pierwsi księża dla grekokatolików wyświęceni przez greckokatolickiego biskupa.

Podsumowując wydarzenie, zarówno biskup Eugeniusz Popowicz, jak i proboszcz ks. mitrat Jan Łajkosz zgodnie podkreślili, że odsłużona liturgia i święcenia pokazały żywotność parafii, która w naszych, jakże złożonych czasach, nadal się rozwija, świadectwem czego była dana uroczystość i obecność na niej tak wielu wiernych.

Bohdan Tchórz

Dodaj komentarz