Dwudziesta rocznica parafii greckokatolickiej w Ornecie

Aktualności

IMG_4987Ważne wydarzenie dla lokalnej wspólnoty miało miejsce w sobotę 27 czerwca w Ornecie. Otóż tego pogodnego, słonecznego dnia została w mieście poświęcona greckokatolicka świątynia pod wezwaniem błogosławionego Emiliana Kowcza (nazywanego „proboszczem Majdanka”). Cerkiew konsekrował Eugeniusz Popowicz, biskup pomocniczy Greckokatolickiej Metropolii Przemysko-Warszawskiej.

Świątynia została poświęcona w dwudziestą rocznicę powstania w Ornecie parafii greckokatolickiej. W jej uroczystym poświęceniu wzięli udział, między innymi, honorowi goście: poseł na Sejm RP Miron Sycz z małżonką, Wicestarosta Lidzbarski Jarosław Kogut, Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel, duchowni grecko- i rzymskokatoliccy. Przyjechało także wielu wiernych z sąsiednich parafii (także z Górowa Iławeckiego na czele z proboszczem ks. mitratem Janem Łajkoszem).

Witając w progu cerkwi jego ekscelencję, gości i parafian proboszcz Jan Hałuszka przypomniał, że inicjatorem powstania parafii greckokatolickiej w Ornecie w roku 1995 był proboszcz Pieniężna ks. Artur Masłej. Parafię swoim dekretem z 1 sierpnia 1995 r. erygował Metropolita Przemysko-Warszawski Jan Martyniak, natomiast pierwsza liturgia odbyła się w orneckiej kaplicy przy ul. Elbląskiej. Dzięki pozytywnej współpracy z miejscową PSS Społem, pozyskaniem od niej i wstępnym adaptowaniem na swoje potrzeby budynku magazynowego, od dnia 23 czerwca 1996 r. grekokatolicy modlą się we własnej świątyni.

W ołtarzu cerkwi biskup Eugeniusz Popowicz zapieczętował relikwie błogosławionych Kościoła Katolickiego, męczenników pratulińskich.

 

Bohdan Tchórz

Dodaj komentarz