Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie

Aktualności

1Są w życiu każdego ucznia, w jego szkolnej karierze, ważne dni i daty (jest ich zresztą całkiem sporo), o których pamięta się i wspomina długo. Niewątpliwie bardzo ważnym dniem jest ten, kiedy przekracza się szkolne progi po raz pierwszy, a zaraz potem ten, kiedy uczeń człowiek składa ślubowanie i jest pasowany przez dyrektora na pełnoprawnego członka szkolnej gromady.

W SP nr 2 w Górowie Iław. dzieci z klas pierwszych, w asyście wychowawców oraz licznie przybyłych rodziców i dziadków składały pierwszy egzamin, a zaraz potem ślubowanie w piątek 23 października. To był bardzo uroczysty dzień.

Na odświętnie udekorowaną salę gimnastyczną pierwszoklasistów wprowadzili uczniowie klas szóstych. Po przywitaniu wszystkich przybyłych przewodnicząca szkoły poprosiła o przeprowadzenie egzaminu i przygotowanie najmłodszych kolegów do ślubowania. Całość przebiegła we wzorcowym porządku i pierwszoklasiści mogli powtórzyć słowa: „Ślubuję uroczyście: Będę zawsze dbał o dobre imię naszej szkoły. Będę szanował nauczycieli i pracowników szkoły. Będę przestrzegał porządku i czystości w szkole. Będę dbał o sprzęt szkolny. Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom…”.

 

Potem już dyrektor, razem z zaproszonymi gośćmi dokonali aktu pasowania i każdemu uczniowi uścisnęli dłoń na szczęście.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klas szóstych, wychowawcy i rodzice obdarowali pierwszoklasistów stosownymi upominkami. Zaraz potem wszyscy udali się do swoich klas na słodki poczęstunek.

Dodaj komentarz