Podpisali program rewitalizacji sieci miast Cittaslow

Aktualności

cittaslowW piątek 30 października zarząd naszego województwa podpisał porozumienie ze stowarzyszeniem „Polskie Miasta Cittaslow”.

Przygotowany przez zrzeszenie miast program „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego” otrzyma finansowe wsparcie w ramach Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego (RPO WiM 2014-2020).

Planowane w Programie działania mają doprowadzić m.in. do: przywrócenia funkcji społecznych, gospodarczych i kulturalnych zdegradowanych obszarów miejskich, adaptacji istniejącej zabudowy i odnowy zabytków, a także przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych. Zarząd województwa przeznaczył na przedsięwzięcia 51,1 mln euro, w tym 44,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 6,4 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Porozumienie podpisali marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin i Sylwia Jaskulska, wicemarszałek województwa oraz władze stowarzyszenia: prezes Jacek Kostka (burmistrz Górowa Iławeckiego) i skarbnik Jacek Wiśniowski (burmistrz Lidzbarka Warmińskiego). W wydarzeniu brali udział także burmistrzowie innych miast Cittaslow.

Przedsięwzięcia dotyczą 14 miast sieci: Barczewa, Biskupca, Bisztynka, Dobrego Miasta, Gołdapi, Górowa Iławeckiego, Lidzbarka Warmińskiego, Lubawy, Nidzicy, Nowego Miasta Lubawskiego, Olsztynka, Pasymia, Reszla oraz Rynu.

Dodaj komentarz