Wizytacja OSP

Aktualności

1W piątek 4 grudnia w pomieszczeniach górowskiej OSP strażacy miejscy spotkali się z Zastępcą Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP brygadierem mgr inż. Michałem Kamienieckim oraz Komendantem Powiatowym PSP  w Bartoszycach brygadierem Andrzejem Harhajem.

Wizytujący OSP brygadierzy podczas spotkania zapoznali się z historią powstania, działalnością oraz dniem dzisiejszym górowskiej OSP, a także zwiedzili nasze miasto.

Druh Adam Ciosek w czasie prezentacji opowiedział, że jednostka OSP w Górowie Iławeckim została założona 13 marca 1889 roku. Jak podawał kronikarz Fisher, w ratuszu miejskim zwołano zebranie co znaczniejszych mieszczan i na zebraniu zapadła decyzja o powołaniu OSP. Inicjatorami i organizatorami byli: Ferdynand Dunkiel (rolnik), Gustaw Taukiel (stolarz) i Fryderyk Neuman (zdun). Pierwszym naczelnikiem został Henryk Wortmit (masarz). Pierwsza remiza strażacka została zbudowana i zlokalizowana na skrzyżowaniu obecnych ulic Generała Sikorskiego i Kardynała Wyszyńskiego.

Opowiadając o aktywności współczesnej jednostki druh podkreślił, że uczestniczy ona rocznie w około 120 działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta i gmin sąsiadujących.

Jednostka, dzięki zaangażowaniu wielu przychylnych osób, w tym także byłego posła Mirona Sycza, jest przyzwoicie wyposażona. Ma do dyspozycji 3 samochody ratowniczo gaśnicze (2 średnie i 1 lekki), 2 pompy pływające i pompę szlamową, motopompę TOHATSU, 2 zestawy hydrauliczne firmy LUKAS (kombi i średni), wysokociśnieniowy agregat gaśniczy, wentylator oddymiający, 4 nadciśnieniowe aparaty do oddychania, 7 radiotelefonów nasobnych, 5 radiotelefonów bazowych, 2 agregaty prądotwórcze, 2 zestawy ratownictwa chemicznego, kamerę termowizyjną, przyrząd do pomiaru tlenku węgla.

Problemem jednostki, na co także zwrócili uwagę goście, jest mała powierzchnia boksów garażowych.

Dodaj komentarz