Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w roku 2015

Aktualności

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Górowie Iławeckim funkcjonuje na podstawie porozumienia zawartego 01.10.1999 r. pomiędzy Zarządem Miasta Górowo Iławeckie a Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

Caritas Archidiecezji Warmińskiej partycypuje w kosztach wyżywienia wychowanków. Urząd Miasta zatrudnia i finansuje wychowawcę świetlicy oraz osobę, która przygotowuje posiłki wychowankom. Media opłacane są zgodnie z porozumieniem, czyli po 50 % kosztów utrzymania świetlicy. Systematycznie współpracuje z nami grupa Carrefour Olsztyn, która wspiera świetlicę i uczęszczające do niej dzieci w formie wyprawek szkolnych dla dzieci, wycieczek i wielu podarunków.

Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Górowie Iławeckim od stycznia do czerwca pracowała w godzinach 1200 do 1700. Od nowego roku szkolnego 2015/2016 placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 1300 do 1800 . Zmiany godzin otwarcia świetlicy zaszły z uwagi na późniejsze kończenie zajęć lekcyjnych dzieci. Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i potrzebę objęcia dłuższym okresem opieki dzieci uczęszczających do świetlicy, podjęto wspomniane kroki.

Do placówki uczęszczało 25 wychowanków w wieku od 6 do 16 lat z terenu Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie i Gminy Wiejskiej Górowo Iławeckie. Odpowiedzialnym z ramienia Urzędu Miasta za funkcjonowanie placówki jest Roman Petrecki. Opiekę nad wychowankami świetlicy sprawuje wychowawca mgr Monika Kuśmierczyk. Pomoc kuchenną wykonuje pani Ewa Antochów.

Oprócz zadań statutowych, placówka organizuje wiele imprez dla wychowanków. Ponadto dzieci uczestniczą w wydarzeniach lokalnych i wynikających z zaproszeń.

Rok 2015 w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Górowie Iławeckim minął bardzo szybko. Po raz kolejny dzieci z Górowa i okolic miały okazję spędzać czas w gronie swoich rówieśników oraz starszych i młodszych koleżanek i kolegów. Uczestnicy świetlicy mogli rozwijać swoje zainteresowania biorąc udział w organizowanych wycieczkach oraz różnorodnych formach zajęć przygotowanych specjalnie dla nich.

W czasie ferii uczestnicy świetlicy mogli korzystać z półzimowisk. Zajęcia organizowane były w godzinach 9.00-15.00. Czas ten był zaplanowany tak, aby każdy mógł spędzić go aktywnie i wesoło. W tym roku dzieci miały możliwość uczestnictwa zarówno w przygotowanych zajęciach w świetlicy jak i w Miejskim Domu Kultury. Uczestnicy rozwijali swoje umiejętności plastyczne, techniczne, brali udział w zajęciach prowadzonych przez harcerzy. Zorganizowana była wycieczka na basen, jak również dyskoteka karnawałowa i wiele zabaw w sali świetlicy. Podsumowaniem półzimowiska był bal karnawałowy w Miejskim Ośrodku Kultury, podczas którego dzieci ze świetlicy zaprezentowały krótkie przedstawienie pt. „12 Braci”. Miłym akcentem na zakończenie ferii były niespodzianki od grupy Carrefour oraz pieczenie kiełbasek przy wspólnym ognisku.

Pod koniec roku szkolnego ten sam sponsor zafundował atrakcyjny wyjazd do parku rozrywki w Nowej Holandii.

Świetlicowe zakończenie roku szkolnego odbyło się tradycyjnie przy blasku ogniska. Wspólne pieczenie kiełbasek, wspominanie różnych zdarzeń z życia świetlicy umiliło ten czas. Na koniec każdy dostał płytę z pamiątkowymi zdjęciami, które kolekcjonowaliśmy przez cały rok.

W wakacje 17 dzieci skorzystało z kolonii letnich Caritas. W tym roku grupa pojechała do Rybak.

Dzieci ze świetlicy na rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 otrzymały od grupy Carrefour wyprawki, które sprawiły im wiele radości.

W listopadzie w świetlicy odbyła się dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka. Uczestnicy mieli okazję wykazać się swoimi umiejętnościami tanecznymi oraz wziąć udział w konkurencjach i wspólnych zabawach.

Co roku wszyscy uczestnicy świetlicy aktywnie przygotowują wystrój sali na święta Bożego Narodzenia, wykonując wszelkiego rodzaju ozdoby choinkowe, dekoracje świąteczne oraz z zapałem biorą udział w próbach Jasełek. Tak było również w tym roku. Dzieci przedstawiły istotę świąt śpiewając piękne kolędy i pastorałki oraz recytując wiersze, w których prosiły nowo narodzonego Jezusa o błogosławieństwo dla wszystkich na świecie. Uroczystą Wigilię z zaproszonymi gośćmi uświetniły prezenty dla wszystkich dzieci podarowane przez Urząd Miasta w Górowie Iławeckim oraz współpracującą z nami grupę Carrefour Olsztyn.

Program pracy świetlicy, jak co roku, kładł duży nacisk na rozwijanie prawidłowych postaw koleżeńskich, kształtowanie poprawnych nawyków w życiu codziennym, społecznym. Praca z uczestnikami świetlicy obejmowała również kwestie właściwego wyrażania swoich emocji, ich rozróżniania, panowania nad niechcianymi zachowaniami. Asertywność wśród grupy dzieci tak zróżnicowanej wiekowo nie jest łatwa, dlatego stosowane były różne metody pracy, aby jak najefektywniej rozwinąć tą postawę. Ciekawy dobór tematyki zajęć oraz wykorzystywanie różnorodnych środków dydaktycznych, podczas wspólnych lub indywidualnych prac z dziećmi, ma na celu rozwijanie ich indywidualnych zainteresowań i umiejętności.

mgr Monika Kuśmierczyk

Dodaj komentarz