Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Otwarte konkursy

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2016 roku.

Zarzadzenie_Nr_1.2016_Burmistrza_Miasta_Gorowo_Ilaweckie

Uchwala_-_program_wspolpracy_na_2016_r.

Zarzadzenie_Nr_22.2010_Burmistrza_Miasta_Gorowo_Ilawecki

Dodaj komentarz