Piękny jubileusz 25-lecia, ze wspaniałą oprawą artystyczną, obchodził w sobotę 13 lutego Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

Aktualności

Ten jubileusz, oczywiście, odnosił się do ćwierćwiecza istnienia szkoły jako oddzielnej jednostki oświatowej, bo nauczanie na poziomie szkoły średniej ma w Górowie już niemal pięćdziesięcioletnią tradycję.

W tym szczególnym dniu do szkoły przybyli dawni uczniowie (aktualni także), nauczyciele, liczne grono rodziców i sympatyków. Wśród zaproszonych gości byli: Jacek Protas – poseł na Sejm RP, Wioletta Śląska-Zysk – Wicemarszałek Województwa W-M, Miron Sycz – Wicemarszałek Województwa W-M, Sławomir Sadowski – Wicemarszałek Województwa W-M, Marcin Kuchciński – Wicemarszałek Województwa W-M, Mykoła Jarmoluk – Sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce, Piotr Tyma – Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce, Zbigniew Pietrzak – Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku, Wiktor Marek Leyk – Pełnomocnik Marszałka ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Andrzej Ryński – Marszałek Województwa W-M w latach 1999-2006, Wojciech Prokocki – Starosta Powiatu Bartoszyckiego, Irena Telesz – radna sejmiku W-M, Bożena Olszewska-Świtaj – Wójt Gminy Górowo Iławeckie, Grażyna Horak – Sekretarz Gminy Górowo Iławeckie, Edward Drymuch – pełnomocnik Burmistrza Górowo Iławeckie, Andrzej Worobiec – Sekretarz Miasta Górowo Iławeckie, Adam Krzyśków – Prezes WFOŚiGW, płk Tomasz Semeniuk – Komendant W-M Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie, Andrzej Harhaj – Komendant PSP w Bartoszycach, Janusz Ostapiuk – Wiceminister Ochrony Środowiska minionej kadencji, Zygmunt Komar – Dyrektor Stadniny Koni w Liskach, Danuta Kunicka – Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iław., ks. Jan Łajkosz, ks. Artur Masłej, ks. Bogdan Sytczyk, ks. Juliusz Krawiecki, ks. Stanisław Tarapacki, ks. Bohdan Kryk, Lubomira Tchórz – Dyrektor Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach, Anna Binięda – Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji, Andrzej Bukowski – Dyrektor Państwowej Szkoły Muzyczej w Lidzbarku Warmińskim, Jolanta Kłoczowska – Dyrektor Policealnej Szkoły im. prof. Religi w Olsztynie, Piotr Baczewski – Prezes Stowarzyszenia „Jesteśmy razem”, Leszek Kłębucki – Prezes Zarządu EWIX Sp. z oo. Górowo Iław., dyrektorzy górowskich szkół.

Przybyłych powitała dyrektor Olga Sycz, przypomniała historię powstania szkoły i zaprosiła do wzięcia udziału w uroczystości. Zgromadzeni wysłuchali okolicznościowych przemówień, w czasie których padło wiele ciepłych słów skierowanych do pedagogów i absolwentów. Specjalnymi upominkami został uhonorowany komitet założycielski szkoły, natomiast pierwszy dyrektor, Miron Sycz dodatkowo otrzymał okolicznościową grafikę.

Całość uroczystości przeplatana była występami artystycznymi w wykonaniu uczniów gimnazjum i liceum. Wystąpiła także młodzieżowa orkiestra symfoniczna pod dyrekcją Oresta Ortyńskiego.

Jubileusz został godnie odświętowany, natomiast szkole i jej pracownikom należy życzyć dalszych lat owocnej pracy z korzyścią dla uczących się oraz środowiska.

Dodaj komentarz