Nowy Zarząd górowskiej OSP

Aktualności

Wyborem nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zakończyło się zwołane na piątkowe popołudnie 19 lutego Walne Zebranie członków górowskiej OSP. W zebraniu wzięli także udział Burmistrz Górowa Iław. Jacek Kostka, dh Leonard Boiwko oraz asp. sztab. Stanisław Dąbkowski z PSP z Bartoszyc.

Sprawozdanie z działalności górowskiej OSP przedstawił druh Adam Ciosek. Szczególnie podkreślił zaangażowanie lokalnych strażaków w organizację Młodzieżowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, opowiedział o nowym, pozyskanym sprzęcie, roli jednostki w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, systematycznie prowadzonej akcji poboru krwi. Mówił także o problemach i potrzebach, których nie brakuje.

Na piątkowym spotkaniu Walne Zebranie wybrało nowy zarząd, do którego weszli: Adam Ciosek, Ireneusz Mycio, Daniel Stelmach, Grzegorz Wilczyński, Michał Karpiński.

Dodaj komentarz