Próbny test kompetencji szóstoklasistów i Akademia Pana Kleksa

Aktualności

Czterdziestu pięciu uczniów klas szóstych SP 2 w Górowie Iławeckim przystąpiło w środę 16 marca do próbnego testu kompetencji na zakończenie szkoły podstawowej.

Termin krajowego sprawdzianu szóstoklasisty został wyznaczony na 5 kwietnia 2016 r. (wtorek): część 1. – język polski i matematyka – godz. 9:00,  część 2. – język obcy nowożytny – godz. 11:45.

Sprawdzian dla szóstoklasistów na zakończenie nauki w szkole podstawowej po raz pierwszy przeprowadzono w 2002, co było związane z reformą systemu oświaty. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnego wypadku losowego nie może do niego przystąpić w pierwszym terminie (kwietniu), ma to zrobić w drugim terminie w czerwcu. Przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu musi przystąpić do niego jeszcze raz.
Uczniowie, którzy w ogóle nie przystąpią do sprawdzianu, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i zgłosić się na egzamin za rok.

Wynik sprawdzianu nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do gimnazjum. Obowiązkowy sprawdzian dla uczniów szóstych klas szkoły podstawowej, jak informowało MEN, zostanie zlikwidowany w 2017 roku.

*  *  *

Tego samego dnia grupa młodszych uczniów wzięła udział w konkursie czytelniczym „Baśniowy świat Pana Kleksa”, gdzie trzeba było wykazać się dogłębną znajomością znanej książki dla dzieci Jana Brzechwy. W tym konkursie dyplomy i czekoladki były dla wszystkich, a dla najlepszych jeszcze książki.

Dodaj komentarz