Umiem pływać

Aktualności

Od marca b. r. uczniowie drugich klas SP 2 w Górowie Iławeckim biorą udział w ogólnopolskim programie fizyczno-dydaktycznym „Umiem pływać”, realizowanym przez Operatora Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurską Federację Sportu.

W ramach programu uczniowie odbywają zajęcia, które prowadzone są na krytych basenach Term Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim. Celem zajęć jest nabycie przez uczniów umiejętności pływania, a także poprawa ich aktywności ruchowej. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wyszkolonych instruktorów.

Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, środków finansowych Samorządu Województwa oraz środków finansowych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w lekcjach, które są jednocześnie nauką i zabawą.

Dodaj komentarz