BARTOSZYCE 2016 – ćwiczenia gotowości obronnej

Aktualności

Dwa dni – w poniedziałek i wtorek 20 – 21 czerwca 2016 roku na terenie powiatu bartoszyckiego zostały przeprowadzone ćwiczenia obronne z udziałem samorządów gminnych pod kryptonimem BARTOSZYCE 2016.

Celem głównym ćwiczeń było „Doskonalenie funkcjonowania organów samorządu terytorialnego w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu wywołanego działaniami terrorystycznymi oraz zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych”.

W ćwiczeniu brało udział Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, organy szczebla gminnego, kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży pożarnych, kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz komendanci struktur organizacyjnych: Służba Stałego Dyżuru, obsada etatowa Akcji Kurierskiej.

W pierwszym dniu akcja w UM Górowo Iławeckie rozpoczęła się  od posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego pod przewodnictwem jego przewodniczącego Jacka Przemysława Kostki, Burmistrza Miasta, gdzie omówiono sytuację na administrowanym terenie. Następnie służba Stałego Dyżuru zlokalizowana w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego przyjmowała i wysyłała meldunki nadchodzące z organów szczebla wyższego.

Następnego dnia ćwiczeń rozwinięto zespół zastępczych miejsc szpitalnych w Szkole Podstawowej Nr 2, gdzie przeprowadzona została akcja rozdawania uczniom tabletek jodowych, przeprowadzono doręczanie ćwiczebnych kart powołania dla żołnierzy rezerwy. Sprawdzono też zapasowe źródło zasilania w energię elektryczna na ujęciu wodnym i stacji uzdatnia wody przy ul. Olsztyńskiej.

W trakcie ćwiczeń zostały osiągnięte cele szkoleniowe wynikające z przyjętych rozwiązań. Sprawdzono też stan przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego. Sprawdzono stan gotowości systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych we współdziałaniu  z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim.

Dodaj komentarz