Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”

Aktualności

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014 – 2020 realizowanej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index12.php?site=lsr/lsr

Dodaj komentarz