Solista z naszego miasta zwycięzcą Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie

Aktualności

Koncertem galowym w niedzielę 15 stycznia 2017 r. w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie-Syberce zakończyła się XXIII edycja Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika.

Jedno z dwóch pierwszych miejsc zajął Szymon Sobczak z Górowa Iławeckiego, uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej nr 2.

W Festiwalu Kolęd i Pastorałek co roku bierze udział ok. 20 tys. osób. Jest on realizowany społecznie przez wolontariuszy, a udział w nim jest dla wykonawców i słuchaczy bezpłatny.

Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 1994 r. Festiwal ma formułę konkursu i przeznaczony jest wyłącznie dla amatorów. Mogą w nim wziąć udział soliści, duety, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne, chóry działające w szkołach, domach kultury, parafiach, stowarzyszeniach, organizacjach polonijnych, a także osoby niezrzeszone.

Ideą festiwalu jest umożliwienie artystom amatorom publicznej prezentacji ich umiejętności oraz popularyzacja polskich kolęd i pastorałek. Każdy z wykonawców musi zaśpiewać co najmniej dwie kolędy lub pastorałki. Festiwal, jak każdego roku,  gościł artystów z Polski, Ukrainy i Białorusi.

W kategorii Soliści – Dzieci dwa pierwsze miejsca zajęli:

– solista SZYMON SOBCZAK ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Górowie – nagroda 1.500 zł ufundowana przez proboszcza parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi księdza Józefa Handerka i nagroda boombox MANTA ufundowana przez wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia,

– solista MIKOŁAJ DYKA z Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach – nagroda długopis z faksymile ufundowana przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę i nagroda 2.000 zł ufundowana przez przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ SOLIDARNOŚĆ Piotra Dudę za najlepsze wykonanie polskiej kolędy tradycyjnej „HEJ, W DZIEŃ NARODZENIA”.

Artysta z Górowa Iławeckiego pracuje pod fachową, artystyczną opieką pana Mirona Maciopy.

Dodaj komentarz