Uwaga – narkotyki i dopalacze!

Narkotyki

18 stycznia  w górowskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych  młodzież uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych dotyczących problemu uzależnień.

Uczniowie mogli skonfrontować posiadane informacje dotyczące wpływu środków uzależniających, w tym dopalaczy, na zdrowie psychiczne i somatyczne młodego człowieka z wiadomościami specjalistów ds.  profilaktyki  uzależnień, p. Leszka Roszczenko i p. Macieja Szczodrowskiego z Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie.

Także dorośli, rodzice, nauczyciele oraz inne osoby zajmujące się problemem uzależnień,  aktywnie uczestniczyli w  zajęciach dotyczących rozpoznawania zachowań  narkotykowych oraz sposobów radzenia z problemem uzależnienia.

Zajęcia odbyły się w Gimnazjum nr 1 w Górowie Iławeckim. W sposób interesujący przeprowadził je p. Maciej Szczodrowski. Po spotkaniu osoby zainteresowane mogły indywidualnie uzyskać porady do tyczące nurtujących problemów wychowawczych.

Zainteresowanie problemem było bardzo duże o czym świadczyła duża ilość zadawanych pytań przez młodzież jak również przez osoby dorosłe biorące udział w warsztatach. Zajęcia zostały sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Górowo Iławeckie, z tzw. Kapslowych (z pieniędzy pochodzących z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

Działania profilaktyczne w roku bieżącym,  realizowane będą na terenie miasta zgodnie z   Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Profilaktyki Narkomanii na rok 2017.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Roman Petrecki

Dodaj komentarz