Górowskie V Grand Prix

Sport

Ważne wydarzenie sportowe w lokalnej, ale nie wyłączne, skali, miało miejsce w Górowie Iławeckim w sobotę 11 marca.

Tego otóż dnia rozpoczął się cykl rozrywek w tenisa stołowego nazywane tutaj Grand Prix. Organizatorami górowskiego V Grand Prix jest Urząd Miasta w Górowie Iławeckim, Ośrodek Kultury w Górowie Iławeckim, Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1 oraz Miejsko – Gminne Stowarzyszenie „Bałga”.

Aby wziąć udział w sobotnich rozgrywkach, na sali gimnastycznej SP 2 w Górowie Iławeckim pojawiło się około 50 zawodniczek i zawodników z wielu miast, miasteczek i wsi naszego województwa. Na godzinę 10.00 do zawodów przystąpili tenisiści z Bisztynka, Kętrzyna, Węgorzewa, Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc, Pawłowa k. Budr, Olsztyna, Srokowa, Płoskini, Elbląga, Bobrowca, Jezioran, Klewek, Kandyt, Sołtysowizny i Górowa Iławeckiego.

Uroczystego  otwarcia górowskiego V Grand Prix dokonał burmistrz miasta p. Jacek Kostka.

Rozgrywany po raz piąty Grand Prix jest imprezą sportową o charakterze otwartym, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy, bez względu na wiek i umiejętności. Przeprowadzone w ubiegłych latach spotkania pokazały, że tenis stołowy jest dyscypliną sportową dosyć popularną w naszym województwie, a grają w niego ludzie różnych zawodów będąc sponsorami sami dla siebie, przedkładając przyjemność i satysfakcję z gry nad wszystko inne.

Tegoroczne rozgrywki, rozpoczęte na początku marca, ukończą się na początku listopada.

Dodaj komentarz