Profilaktyka dla wszystkich. Uwaga, narkotyki, dopalacze!

Narkotyki

Zapraszam wszystkich zainteresowanych – rodziców, nauczycieli, pracowników MOPS i policji na warsztaty profilaktyczne, które odbędą się 13 marca o godzinie 15.30 w Szkole Podstawowej nr 2 i w Zespole Szkół w Górowie Iławeckim. Zajęcia przeprowadzą specjaliści ds. profilaktyki  uzależnień, p. Leszk Roszczenko i p. Maciej Szczodrowski z Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie.
Pełnomocnik Burmistrza Miasta
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii
Roman Petrecki

Dodaj komentarz