Górowska finalistka Ośmiu Wspaniałych w finale ogólnopolskim

Aktualności

Uczennica klasy III b Gimnazjum nr 1 w Górowie Iławeckim Aleksandra Pacewicz zakwalifikowała się do XXIII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych, który odbędzie się w Gdańsku w dniach 17-19 czerwca.

Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw młodzieży, przeciwdziałanie przemocy i agresji oraz upowszechnienie wolontariatu. „Wspaniali”, to młodzi ludzie, którzy budują lepszy,  bardziej humanitarny świat, a przez pomoc innym stają się wzorem do naśladowania.

Eliminacje miejskie odbyły się 9 marca 2017 r. Komisja powołana przez Burmistrza Miasta p. Jacka Przemysława Kostkę dokonała analizy zgłoszeń  i zgodnie  z regulaminem  Konkursu wyłoniono laureatów. Laureatami Miejskiego Konkursu zostały dwie uczennice Gimnazjum nr 1 w Górowie Iławeckim, Wiktoria Cybulska i Aleksandra Pacewicz. Jednak zgodnie z regulaminem, tylko jedna uczennica spośród laureatów lokalnych mogła reprezentować samorząd podczas eliminacji ogólnopolskich.
Gorowski samorząd godnie reprezentowała Aleksandra Pacewicz, która od września 2015 roku współpracuje z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie w charakterze wolontariuszki. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych kilkakrotnie, razem z Wiktorią Cybulską i opiekunem p. Lucyną Marciniuk, organizowała zbiórki maskotek i  odwiedzała chore dzieci w szpitalu. Ola uśmiechem i radością potrafi wprowadzać pozytywną energię, jest niezastąpiona w sprawach organizacyjnych, cierpliwa i dokładana. Czuje potrzebę pomagania innym. Angażuje się również w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, działa w drużynie harcerskiej jak również bierze udział w pracach na rzecz gimnazjum. Uczestniczyła w akcji charytatywnej RAZEM DLA DOROTKI. Chętnie pomaga w organizacji imprez miejskich.


Ogólnopolskie Eliminacje do Konkursu odbyły się 6 kwietnia 2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury im. M. Gwizdek w Warszawie. W wyniku eliminacji Aleksandra Pacewicz zakwalifikowała się do Ogólnopolskiego Finału XXIII Ogólnopolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych, który odbędzie się w dniach 17-19 czerwca w Gdańsku.

Roman Petrecki

Dodaj komentarz