Pomóż krzywdzonemu

Aktualności

Nasze media, zarówno centralne, jak i lokalne, a szczególnie TV, niemal każdego dnia podają bulwersujące informacje o krzywdzonych dzieciach, różnych formach przemocy w rodzinie i dewiacji do których dochodzi nawet w środowiskach niekoniecznie patologicznych.

Istnieje realna potrzeba  stanowczego przeciwdziałania tym
zjawiskom, albowiem zaczynają one mieć zatrważające rozmiary. Chodziłoby o to, aby na przemoc, czyli z definicji intencjonalne działania lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę siły, narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody, zwróciło jeszcze więcej grup społecznych, a w szczególności rodzice i bezpośredni opiekunowie.

W dniach 18  i 19 kwietnia, w Górowie Iławeckim w Przedszkolu Miejskim i Szkole Podstawowej nr 2 p. Izabela Banasiak, superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Instytutu Zdrowia Psychicznego w Warszawie, przeprowadziła warsztat, który dotyczył problemów dziecka  krzywdzonego, erotyzacji dzieci oraz dzieci z problemami emocjonalnymi.

W tych zajęciach udział wzięli rodzice, nauczyciele, pracownicy MOPS  oraz inne osoby zainteresowane problemem pomocy dla dzieci krzywdzonych, szukających wsparcia.   Podczas zajęć zainteresowani mogli   skonfrontować swą wiedzę z wiedzą specjalisty w w/w dziedzinie.
Taka forma pedagogizacji, szczególnie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na pewno powinna wpłynąć  na większe zrozumienie  etapów rozwoju młodego człowieka i opanowanie konkretnych  umiejętności wychowawcze rodziców i opiekunów.

Dodaj komentarz