Matura 2017 bez kwitnących kasztanów

Aktualności

Pochmurnego ranka, o godzinie 9.00, w czwartek 4 maja 2017 r. ucząca się młodzież, abiturienci szkół średnich, przystąpiła w całym kraju do egzaminów maturalnych. Zdających jest razem blisko 284 tys. Są to tegoroczni absolwenci liceów i techników.

W tym roku mamy pewne nowości. Otóż tegoroczni maturzyści po raz pierwszy mogą się odwołać od wyników egzaminu do niezależnych komisji. Natomiast Ministerstwo Nauki dodatkowo zapłaci uczelniom, które przyjmą do siebie najlepszych spośród nich.

Egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 26 maja, w tym:

część pisemna – od 4 do 24 maja

część ustna – od 4 do 26 maja, z zastrzeżeniem że część ustna egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych będzie przeprowadzana od 8 do 20 maja (oprócz 14 maja).

W pierwszej kolejności abiturienci piszą obowiązkową maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym. W sumie muszą obowiązkowo podejść do sześciu egzaminów: pisemnych na poziomie podstawowym z języka polskiego, obcego i matematyki, ustnych z języka polskiego i obcego, a także pisemnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Ten ostatni nie ma progu zdawalności – można nie zdobyć nawet jednego punktu, a i tak uzyskać świadectwo.

Po pierwszym dniu matur młodzież podawała, że wśród tematów do wyboru na poziomie podstawowym były się m.in. „Praca – pasja czy obowiązek” na podstawie „Ziemi, planety ludzi” Antoine’a de Saint-Exupery’ego oraz analiza wiersza „Słyszę czas” Kazimierza Wierzyńskiego. Abiturienci musieli też na poziomie podstawowym rozwiązać zadania n.t. cytowanych w arkuszu tekstów. Wśród nich były m.in. fragment „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego i artykuł z „National Geographic” o wymierających językach.

Pisemna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części – maturzyści muszą rozwiązać test i napisać własny tekst. Mają do wyboru napisanie rozprawki lub analizę tekstu poetyckiego.

W Górowie Iławeckim do egzaminów maturalnych przystąpili uczniowie dwu działających w miasteczku szkół średnich.

Foto:

– Bohdan Tchórz

– Bartłomiej Matoszko

Dodaj komentarz