Światowy Dzień Bez Tytoniu

Aktualności

Podczas konferencji Światowej Organizacji Zdrowia w 1988 roku w Madrycie ustanowiono Światowy Dzień Bez Tytoniu, który na całym świecie obchodzony jest 31 maja każdego roku. Głównym zamierzeniem organizatorów jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na szkodliwość palenia tytoniu oraz zagrożenia z tym związane. Tegoroczne hasło obchodów: „Tytoń, zagrożenie dla rozwoju” ma zwrócić uwagę, że każdy może przyczynić się do świata wolnego od dymu tytoniowego, poprzez nie podejmowanie prób palenia lub walkę
z nałogiem.

Dym tytoniowy zawiera ponad 4 000 związków chemicznych, w tym ponad 40 znanych czynników rakotwórczych oraz szereg środków toksycznych. Jest jedną z głównych przyczyn powstawania między innymi chorób układu oddechowego, krążenia oraz nowotworów. Co roku ok 6 mln zgonów jest związanych z bezpośrednim używaniem tytoniu a ok 900 tys. osób umiera w wyniku biernego palenia. Z tego powodu ważne jest upowszechnienie wiedzy na temat negatywnych skutków palenia tytoniu wśród społeczeństwa, a w szczególności dzieci, które dopiero zaczynają kształtować w sobie cechy i nawyki pozostające z nimi przez całe życie. Należy podejmować wobec nich odpowiednio zaplanowane działania w zakresie profilaktyki niepalenia tytoniu.

W ramach lokalnych obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu organizowany jest konkurs plastyczny, przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach, skierowany do uczniów szkół podstawowych powiatu bartoszyckiego, pod hasłem „Palenie zabija, wybierz życie!”.  Zadaniem uczestników będzie wykonanie plakatu w formacie nie mniejszym niż A3, dowolną techniką plastyczną, przedstawiającego walkę z tytoniem. Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone w trzech kategoriach: klasy I-III, IV-VI oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bartoszycach. Fundatorami nagród w konkursie są Burmistrz Miasta Bartoszyce, Starosta Powiatu Bartoszyckiego oraz Wójt Gminy Bartoszyce.

Szerzenie wiedzy wśród uczniów zmierza do podniesienia świadomości na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zniechęcenia do sięgania po papierosy w coraz młodszym wieku. Edukacja antytytoniowa jest niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego w celu skutecznego przeciwdziałania chorobom odtytoniowym.

 

Justyna Kowalkowska

PSSE Bartoszyce

 

Dodaj komentarz