Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2017

Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2017 przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Pobierz Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie w roku 2017 w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Pobierz Uchwała Nr XXIX.136.2016 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dn. 15.11.2016 r.

Dodaj komentarz