Niemal ośrodek akademiczny

Aktualności, SP2

Początek roku szkolnego, tym razem 4 września, w całym kraju to wielkie święto, które niejako mimowolnie, obchodzimy wszyscy. Nie jest ono wyróżnione w kalendarzu, niemniej bardzo go poważamy. W tym dniu albowiem uczniowie, wziąwszy wcześniej udział w mszach świętych, często w towarzystwie rodziców i dziadków, podążają grupowo do swoich Alma mater aby wziąć udział w uroczystym otwarciu roku szkolnego.

Tego szczególnego dnia, właśnie 4 września, ulice i uliczki Górowa Iławeckiego zapełniły się dziećmi i młodzieżą odstrojonych odświętnie, co jednoznacznie wskazywało, że rozpoczyna się w miasteczku, nieodmiennie od lat, uświęcony tradycją, rok szkolny.

Nastąpiły, przewidziane ustawą, zmiany. Sześcioletnie szkoły podstawowe połączyły się z gimnazjami, żeby w rezultacie powstały szkoły ośmioletnie, rozpoczęły też pracę zmodernizowane szkoły ponadpodstawowe.

W Górowie Iławeckim rozpoczęła działalność nowa, już ośmioklasowa, szkoła podstawowa. Jej nowym dyrektorem został p. Dariusz Hawrylec, dotychczasowy dyrektor gimnazjum nr 1.

W czasie uroczystego otwarcia nowego roku szkolnego, które miało miejsce w hali sportowej SP nr 2,  burmistrz Górowa Iław., p. Jacek Kostak, wręczając nominację nowemu dyrektorowi, wyraził nadzieję, że nowe wezwania, przed którymi stanęło szkolnictwo, zostaną w pełni zrealizowane.

Górowo Iławeckie, co niejednokrotnie podkreślaliśmy, jest miastem uczących się. We wszystkich istniejących tutaj szkołach razem rozpoczęło nowy rok szkolny ok. tysiąca uczniów.

Dodaj komentarz