Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” ogłosiła konkursy na granty dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury i JST

Ogłoszenia

Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek” ogłosiła konkursy na granty dla organizacji pozarządowych, instytucji kultury i JST.

Wartość dofinansowania w ramach jednego projektu wynosi nawet 20.000 zł – 30.000 zł.

Zakres tematyczny grantów obejmuje:

– DZIAŁANIA NA RZECZ WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO OSÓB Z GRUP DEFAWORYZOWANYCH,

– ORGANIZACJA WYDARZEŃ O ZASIĘGU REGIONALNYM PROMUJĄCYCH PRODUKTY I USŁUGI OBSZARU LGD.

Termin naboru wniosków od 18 września do 3 października 2017 roku.

Szczegóły na stronie internetowej LGD „Warmiński Zakątek” w zakładce PROW 2014-2020 -> konkursy w ramach LSR: konkursy 12/2017 i 13/2017

Dodaj komentarz