Ochotnicy są czujni

Aktualności

Wtorkowego poranku 10 października w Górowie Iławeckim rozległy się donośne sygnały bojowych wozów strażackich. Przedmiotem działań górowskich strażaków ochotników było gaszenie nagle powstałych pożarów w  dwóch obiektach Szkoły Podstawowej.

Dyrekcja  szkoły zarządziła natychmiastową ewakuację uczniów i personelu szkoły.

W jednym z obiektów źródło ognia zlokalizowane było w pomieszczeniu magazynowym, natomiast w drugim – w pomieszczeniu magazynku hali sportowej. Przybyły natychmiast na miejsce zdarzeń miejscowy zastęp OSP szybko zlokalizował źródło ognia, a następnie oba pomieszczenia  oddymił za pomocą specjalnego agregatu.

Był to alarm ćwiczebny – ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji, które obligują dyrektorów szkół zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów do sprawdzenia organizacji  oraz warunków ewakuacji co najmniej raz na rok.

Alarm ćwiczebny wykazał, że obiekty i personel są właściwie przygotowane na wypadek zagrożenia.

Dodaj komentarz