Święto Edukacji Narodowej

Aktualności

Tegoroczne święto Edukacji Narodowej obchodzone było, mniej więcej, jak co roku, przez około 650 tysięcy nauczycieli i wychowawców.

W tym roku święto obchodziliśmy 13 października. Dzień Edukacji Narodowej jest to święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ten dzień nazywany jest Dniem Nauczyciela, a jego data jest stała. Jak co roku, tak i w 2017 Dzień Nauczyciela wypada 14 października.

W naszym mieście niemal jednocześnie uroczyste apele urządziły wszystkie istniejące tutaj szkoły. Najwięcej uczniów, rodziców, nauczycieli oraz kadry technicznej (ponad 300 osób) zgromadziło się w hali sportowej Szkoły Podstawowej.

Witając obecnych dyrektor Dariusz Hawrylec przypomniał, ze spotykamy się w roku przełomowym, albowiem właśnie teraz wprowadzona została wprowadzona reforma oświaty wprowadzająca ośmioklasową szkołę podstawową. Oznacza to wiele zmian i nowych wyzwań, przed którymi jednocześnie stają i kadra, i uczniowie.

Dyrektor odczytał także skierowany do pracowników oświaty Górowie Iławeckim list od wice-marszałka naszego województwa Mirona Sycza, który nadmienił: „Dzień Edukacji Narodowej przypomina nam o tym, jak wielką rolę odgrywają pracownicy oświaty w kształtowaniu młodych pokoleń. Nauczyciel często pełni rolę życiowego mistrza i przewodnika, inspiruje, pomaga przezwyciężać trudności, motywuje i wspiera”.

Tego dnia wielu nauczycieli i pracowników szkół nagrodzonych zostało specjalnymi nagrodami, po czym uczniowie zaprezentowali się przed publicznością w programach artystycznych.

Podobne scenariusze święta, z uwzględnieniem specyfiki szkół, zostały zrealizowane w Zespole Szkół oraz Zespole Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania.

Dodaj komentarz